Feed on
Posts
Comments

„În franceză la om se spune l’homme”, o fi zis învăţătoarea de franceză. „Copii, cum se traduce din rusă în română cuvântul лом?”, să admitem aici că i-a întrebat pe elevi profesoara de limbă rusă.

Noi însă ne-am întrebat ce-ar fi dacă am înlocui în câteva proverbe şi fraze celebre omul cu l’homme-ul, aşa ca să producem conotaţii.

„Când se-ntâlneşte l’homme cu l’homme / Noroc, noroc!”, ar putea cânta Alexandru Lozanciuc.

Omul-bard se numeşte l’homme-bard. Astfel, Vasile Alecsandri este l’homme-bardul de la Mirceşti.

Iar de la regele poeziei, „vecinic tânăr şi ferice… veselul Alecsandri” până la luceafărul poeziei nu-i decât un pas, o generaţie. Eminescu ascunde un l’homme în „Scrisoarea a III-a”: „Bucuroşi l’homme duce toate, de e pace, de-i război”…

Astăzi proverbul „Deal cu deal se întâlneşte, dar om cu om” ar putea avea o altă transliterare, ce pune pe laptop un parfum de Yves Saint Laurent: „Dell cu Dell se întâlneşte, dar L’Homme cu L’Homme”.

Ohmul este unitatea de măsură a rezistenţei electrice, după numele lui Georg Ohm. Am aflat asta din emisiunea „L’Homme-ul cu cartea”?

Într-adevăr лом-ul este măsura tuturor lucrurilor.

Comments

Lasă un comentariu